prev next

Strona Główna

Głównym przedmiotem działalnośći firmy AQUA-NEKO jest:

- realizacja inwestycji dotyczących obiektów hydrotechnicznych

- prace czerpalne

- umocnienia rzek

AQUA-NEKO świadczy również usługi z zakresu:

- budownictwa ogólnego

- prac ziemnych

- nadzoru nad realizowanymi przedsięwzięciami budowlanymi

- prac ogólnobudowlanych